Nieuwsbrief december 2012

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. MISSIO dankt u van harte voor alle steun die u, in gebed en door donaties, dit jaar aan MISSIO en daarmee aan de parochies in de derde wereld heeft gegeven. Wij hopen ook in het nieuwe jaar op uw steun te mogen rekenen. Want financiŽle steun blijft hard nodig. Dat kunt u lezen in deze nieuwsbrief, waarin wij u onder meer vertellen over Zuid-Soedan waar MISSIO een project steunt van de zusters DMI.

Het Bestuur, de Nationaal Directeur pater Eduard Kimman S.J. en de medewerkers van het bureau van MISSIO wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
 Kinderen in Zuid-Soedan


MISSIO steunt de zusters DMI die in Zuid-Soedan 300 kinderen naar school willen laten gaan. Ook u kunt de zusters helpen.
Lees verder
 


 

Dialoog tussen religies

Naast alle berichten over spanningen en geweldsuitbarstingen tussen mensen van verschillende geloofsovertuigingen, is er ook goed nieuws. In Wenen is eind november een centrum geopend voor interreligieuze dialoog.

Lees verderKerk van alle volkeren

De Katholieke Kerk is een Kerk van alle volkeren en spreekt daarom de taal van verschillende culturen en diverse continenten. Dat zei Paus Benedictus XVI bij de creatie van zes nieuwe kardinalen in november jl.
Lees verder


 

De kerststal

Een tentoonstelling in het Catharijneconvent, de Napolitaanse kerststal, kerststallen uit alle landen, engelen en een heel kerstdorp. Op veel plaatsen in ons land zijn deze maand mooie kerststallen te bezichtigen.
Lees verder