Aantal katholieken groeit wereldwijd Sint Pieter plein

Wereldwijd groeit het aantal katholieken nog steeds. Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan (bijgewerkt tot en met 31 december 2015) is het aantal katholieken over de hele wereld toegenomen met ruim 12 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2014) tot een totaal van 1.284.810.000. In Europa nam het aantal katholieken af met 1.344.000. Vooral Afrika (+ 7.411.000) en de beide Amerika’s (+ 4.756.000) zijn verantwoordelijk voor de toename.
Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten opzichte van de wereldbevolking iets afgenomen. Met een lichte daling van 0,05% maakt het aantal katholieken 17,72% van de totale wereldbevolking uit.

Aantal katholieken per priester
In Afrika en beide Amerika’s zijn ongeveer 5.000 katholieken aan de pastorale zorg van één priester toevertrouwd. In Azië en Oceanië zijn dat er ongeveer 2.000 en in Europa heeft een priester gemiddeld 1.500 katholieken onder zijn hoede. Wanneer we kijken naar het aantal personen (ongeacht welke of geen religie) per priester dan zijn de verschillen tussen de continenten nog groter. Afrika: 25.976 personen per priester, Azië: 45.912 en Europa 4.001 personen per priester.

Priesters en religieuzen
Het aantal priesters laat wereldwijd een (kleine) afname zien, van 136. Het totale aantal priesters over de hele wereld is 415.656. In Europa nam het aantal priesters af met 2.502. Alle andere continenten laten een groei in het aantal priesters zien. Afrika: + 1.133, Azië: + 1.104, Oceanië: + 82, beide Amerika’s: + 47.
Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft dalen tot een aantal van 670.330. Een daling van 12.399 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zijn er overigens nog altijd veel meer dan de in totaal 188.371 mannelijke religieuzen (paters en broeders).

Leken
De lekenmissionarissen zijn in 2015 in aantal afgenomen met 16.723 tot een totaal aantal van 351.797. Een andere groep leken, de catechisten, is met 142.115 afgenomen tot het aantal van 3.122.653 personen.

Voor alle cijfers: klik hier

(Bron: Agenzia Fides)

 


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55