Boeiende Ontmoetingsdag Missio

In het sfeervolle Bonifaciushuis te Utrecht kwamen op 30 september jl. zo’n 40 mensen bijeen om te luisteren naar de lezing van vicaris Vincent Goulmy over Burkina Faso. Het land dat dit jaar centraal staat in de Wereldmissiemaand van Missio had hij onlangs nog bezocht. Vicaris Goulmy gaf een boeiend beeld van het Afrikaanse land en ging wat dieper in op het gevaarlijke werk dat in de illegale goudmijnen wordt verricht.

In de drie gespreksgroepen na de lezing kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo werd er in een gespreksgroep ingegaan op de vrijheid van godsdienst en de onderlinge tolerantie van verschillende bevolkingsgroepen. Burkina Faso is hierin een voorbeeld voor andere landen op het Afrikaanse continent.

De foto’s geven een impressie van deze geslaagde jaarlijkse Missio Ontmoetingsdag.

  
        Nationaal Directeur van Missio: pater Eduard Kimman SJ                                     Lezing door vicaris Vincent Goulmy

 

                    Lezing door vicaris Vincent Goulmy                                                                     Gespreksgroep

 

                                     Gespreksgroep                                                                                    Gespreksgroep

© foto’s: Missio / N. Zwart


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55