Missio steunt Burkina Faso 1 – Geen gedwongen huwelijk

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Vaak krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt met de zwangerschap.

Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. Om voor deze meisjes te kunnen zorgen en om hen betere toekomstperspectieven te bieden, is financiële ondersteuning nodig.
Over een van deze meisjes, Martine Sawadogo, die haar toevlucht zocht bij de zusters van de congregatie “Soeurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou”, kunt u meer lezen in het artikel “Moedige Martine”.

Wilt u meisjes zoals Martine helpen hun eigen leven te leiden? Geef dan uw bijdrage:
IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
o.v.v. gedwongen huwelijk

Doneer online voor dit project


 

© foto’s: H. Schwarzbach

© Missio Nederland, 2017


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55