Missio steunt Burkina Faso 2 – Opvangcentrum Delwendé

In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.

Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. Een als onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de dood van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een heksenjacht. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen.

“Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.
 Wilt u deze vrouwen helpen hun leven opnieuw op te bouwen? Geef dan uw bijdrage:
IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
o.v.v. centrum Delwende

Doneer online voor dit project

 
 

© foto’s: H. Schwarzbach

© Missio Nederland, 2017


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55