Missio steunt Burkina Faso 3 – Kinderen en jongeren in de goudmijnen

Bij gebrek aan toekomstperspectieven beproeven duizenden mensen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Ook kinderen en jongeren. Ze hopen op die ene grote vondst en stoppen met school. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Jonge mannen graven tunnels in de aarde, sommige wel 100 meter diep, waaruit ze zakken met keien naar het daglicht slepen. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het waardevolle metaal uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali.

 
 Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo die het kinder- en jongerenpastoraat in het bisdom Ouahigouya leiden, bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.

Wilt u deze kinderen en jongeren helpen weer naar school te gaan? Geef dan uw bijdrage:
IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
o.v.v. goudmijnen

Doneer online voor dit project

© foto’s: H. Schwarzbach

© Missio Nederland, 2017


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55