Katholieke Kerk

Ongeveer 15% van de inwoners is katholiek, dat zijn bijna 2,6 miljoen mensen. De meerderheid van de inwoners is moslim (circa 55%) en daarnaast is er een groot aantal aanhangers van inheemse religies (circa 30%).

Het land is verdeeld in 15 bisdommen, waaronder 3 aartsbisdommen: Ouagadougou, Koupéla en Bobo-Dioulasso. De katholieke Kerk is zeer actief onder andere op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

 


 

 

In het bisdom Ouahigouya zijn twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo verantwoordelijk voor het kinder- en jongerenpastoraat. Zij bekommeren zich speciaal om de kinderen en jongeren die in plaats van naar school te gaan, zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnen. 

Zusters zorgen voor opvang van vrouwen die uit hun dorp verstoten worden omdat ze heks zouden zijn. Ook komen zij op voor meisjes die wegvluchten voor het lot van een gedwongen huwelijk.

 

 

 

 

© foto’s: V. Goulmy; H. Schwarzbach

© Missio Nederland, 2017


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55