ANBI gegevens - Missio / Pauselijke Missiewerken

Naam:     Stichting Nationaal Bureau Pauselijk Missie Actie
Dossiernummer:  6257
Contactgegevens:

Missio / Pauselijke Missiewerken Nederland

Laan van Nieuw Oost Indië 191

2593 BN  Den Haag

Tel. 070 – 304 74 44

Fax 070 – 381 83 55

E-mail: missio@missio.nl

Postadres:

Postbus 93140

2509 AC  Den Haag

Fiscaalnummer: 0028 70 733
Kamer van Koophandel: 41151392
Bestuur:  
Voorzitter    Dr. E.J.J.M. Kimman SJ
Vicevoorzitter J.P.H.M. Wiertz
Secretaris/penningmeester Mr. Drs. Th.E.M. Wijte
Lid A. Bakker sma

Bestuursleden ontvangen geen beloning c.q. vergoeding voor hun werkzaamheden

Doelstelling: 

De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland (PMW) en het bevorderen van de verlening van geestelijke en materiële steun aan de opbouw van de jonge kerken in de derde wereld.

 

De Pauselijke Missiewerken Nederland (naar buiten optredend onder de naam Missio) is een kerkelijke instelling en een zelfstandige Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Pauselijke Missiewerken te Rome.

De Pauselijke Missiewerken / Missio heeft ten doel het volk van God met een missionaire geest te doordringen. Zij nodigt de gelovigen uit hun missionaire gezindheid tot uitdrukking te brengen door met het werk van de wereldwijde evangelisatie zowel in geestelijke als in materiële zin samen te werken.

Zij brengt bovendien een solidariteitsfonds tot stand ten dienste van een universeel programma van wederzijdse hulp tussen de plaatselijke kerken.

Beleidsplan:

De prioriteiten voor de komende jaren zijn:

Activiteiten: 

Wereldmissiemaand, met daarin Wereldmissiedag van de Kinderen en Missiezondag; fondsenwerving; sponsorprogramma priesterstudenten derde wereld; publicatie tijdschrift Kerk Wereldwijd.

De jaarverslagen van de laatste vijf jaren staan op de website www.missio.nl onder ‘documenten’.

Financiële verantwoording:

De jaarrekeningen van de laatste vijf jaren staan op de website www.missio.nl onder ‘documenten’.

Voor het personeel van Missio is de salarisregeling BBRA van toepassing.

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55