15 miljoen meer katholieken

Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan (2012) is het aantal katholieken over de hele wereld gegroeid met 15 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2011). Vooral de beide Amerika’s (+ 6.509.000) en Afrika (+ 4.920.000) zijn verantwoordelijk voor deze toename. Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten opzichte van de wereldbevolking iets afgenomen. Met een lichte afname van 0,01% maakt het aantal katholieken 17,49% van de totale wereldbevolking uit.

Verschillen per continent
De toename in absolute aantallen katholieken geldt voor elk continent. Behalve in beide Amerika’s en Afrika is er ook een toename te constateren in Azië (+ 2.403.000), Europa (+ 1.122.000) en Oceanië (+ 76.000). Procentueel gezien ligt het iets anders. Zo registreren beide Amerika’s (+ 0,12%) en Azië (+ 0,01%) een lichte toename. Europa (- 0,01%) en Oceanië (- 0,02%) laten een daling zien. Afrika heeft procentueel geen veranderingen ten opzichte van het jaar ervoor.

 

 

 

Priesters en religieuzen
Het aantal priesters laat wereldwijd eveneens een toename zien, van 895. Het totale aantal priesters over de hele wereld is ruim 414.313. Maar de statistieken laten ook zien dat de groei van het aantal priesters alleen te constateren valt in Afrika (+ 1.076) en Azië (+ 1.364). In de Amerika’s is het aantal priesters afgenomen met 90, in Oceanië met 80 en in Europa is een afname te constateren van 1.375 priesters. Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft dalen tot een aantal van 702.529. Een daling van 10.677 ten opzichte van het jaar ervoor.

 

Leken
De lekenmissionarissen zijn in 2012 in aantal afgenomen met 19.234 tot een totaal aantal van 362.488. Een andere groep leken daarentegen, de catechisten, is met 45.408 toegenomen tot het respectabele aantal van 3.170.643 personen.

Alle cijfers zijn te vinden op:
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/STATISTICHE_2014_englok.doc

(Bron: Agenzia Fides)

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55