Tanzania

Het boek ‘Strootjes in het zand’ gaat in op de keiharde werkelijkheid van de mensen die werken, leven en overleven op de vismarkt in Dar es Salaam in Tanzania.

Hotel Zanzibar
De verteller en auteur, Niek Tweehuijsen, merkt met veel vallen en opstaan dat hij de problemen van de mensen die op zijn weg komen niet aankan. Hij had eerder een sabbatjaar genomen om naar Tanzania af te reizen en daar Patricia te zoeken. Zij had als jonge vrouw in zijn ouderlijk huis gewoond om de opleiding tot verpleegster te volgen. Zijn zoektocht begint in het onvoorstelbare Hotel Zanzibar, waar avonturiers, bedelaars, kruidendokters en prostituees zijn huisgenoten zijn.

Extreme armoede
Zijn organisatie, ATD Vierde Wereld, vraagt hem terug te gaan naar Tanzania. Hij gaat wonen in Mwananyamala, een arme wijk die nooit slaapt, en zoekt zijn oude vrienden van de vismarkt weer op. Zij worden zijn eerste teamgenoten. Hij blijft acht jaar in het land en ontdekt dat het bestrijden van extreme armoede en het streven naar duurzame ontwikkeling een illusie is, als de kennis en de ervaring van mensen die zelf in armoede leven niet worden benut.

Verplichte lectuur
Tijdens een vergadering in 2013 in Frankrijk op het hoofdkwartier van ATD Vierde Wereld, kwam een grote groep vertegenwoordigers van internationale organisaties bijeen om er na te denken over duurzame ontwikkeling en de evaluatie van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Op deze bijeenkomst werden citaten uit het boek ‘Strootjes in het zand’ voorgedragen. Oud-voorzitter van de Wereldbank, Jean-Michel Séverino, zei na afloop: “Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle werkers van de Wereldbank die uitgezonden worden om armoede te bestrijden in urbane gebieden in de wereld. “

Zie ook: www.strootjes.com en www.atdvierdewereld.nl
Niek Tweehuijsen en Jean-Michel Defromont, Strootjes in het zand.
Uitgeverij Elikser, ISBN 978 90 8954 592 3
Te bestellen via de boekhandel of bovenstaande websites.

(bron: ATD Vierde Wereld)

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55