Zuid-Soedan

De bevolking van de jongste staat van de wereld, begon vol goede hoop hun land op te bouwen na de onafhankelijkheid in 2011. Maar de afgelopen maanden is het land het toneel geworden van een afschuwelijke oorlog. Zo trots en blij als de Zuid-Soedanezen waren op de onafhankelijkheid en hun vrijheid, zo wanhopig is men nu.

 

De zusters van DMI werken in Juba in Zuid-Soedan en stuurden ons bericht over de situatie. Zij doen hun uiterste best om te voorzien in de basisbehoeften van zo’n 8.000 mensen die in een opvangkamp van de Verenigde Naties bijeen zitten. En dit zijn nog maar de vluchtelingen in één kamp. De zusters zorgen voor voedsel, drinkwater, medicijnen en kleding. Ze organiseren psychologische en pastorale opvang. Er is grote wanhoop onder de mensen. De zusters zijn vooral bezorgd voor de jonge vrouwen en kinderen vanwege het vele seksuele geweld.

 

De zusters van DMI, zoals zuster Viji, worden financieel gesteund door Missio. Wilt u de zusters steunen en daarmee de bevolking van Zuid-Soedan weer een beetje hoop geven? Maak uw bijdrage over aan Missio. Wij zorgen dat uw geld op de juiste plek terecht komt.

MISSIO
Iban: NL93 INGB 000 000 8725
t.n.v. Missio, Den Haag
o.v.v. Zusters DMI

 


  

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55