90ste verjaardag van de Wereldmissiedag

In zijn jaarlijkse boodschap voor Missiezondag refereert paus Franciscus aan een van zijn voorgangers, paus Pius XI die in 1926 deze wereldwijde Missiezondag instelde. Het Jaar van de Barmhartigheid werpt volgens Franciscus een bijzonder licht op de Wereldmissiezondag van 2016: “het nodigt ons uit de missie ad gentes te beschouwen als een groot, immens werk van barmhartigheid, zowel spiritueel als materieel.”

Enkele citaten uit de boodschap van de paus:

Erop uitgaan
Op deze Wereldmissiezondag worden wij allemaal uitgenodigd “erop uit te gaan” als missionaire leerlingen, waarbij ieder van ons de eigen talenten, creativiteit, wijsheid en ervaring ter beschikking stelt om de boodschap van Gods tederheid en compassie naar de gehele mensenfamilie te brengen. Krachtens haar missionaire opdracht, bekommert de Kerk zich om diegenen die het evangelie niet kennen, want zij wil dat iedereen gered wordt en de liefde van de Heer ervaart. Zij “heeft de zending de barmhartigheid van God te verkondigen, het kloppend hart van het evangelie” (Misericordiae Vultus 12) en haar te verkondigen in alle hoeken van de wereld, bereikbaar voor ieder mens, jong en oud.

Gods moederlijke liefde
De aanzienlijke en groeiende presentie van vrouwen in de missionaire wereld, naast de aanwezigheid van mannen, is een veelzeggend teken van Gods moederlijke liefde. Vrouwen, zowel leken als religieuzen, en tegenwoordig zelfs veel gezinnen, brengen hun missionaire roeping op verschillende manieren tot uitdrukking: van het verkondigen van het evangelie tot charitatieve dienst.
De Kerk kan gedefinieerd worden als “moeder”, ook omdat velen ooit tot geloof in Christus zullen komen. Ik hoop daarom dat het heilige volk van God door zal gaan deze moederlijke dienst van barmhartigheid uit te oefenen, die degenen die de Heer nog niet kennen, helpt om Hem te ontmoeten en lief te hebben. Geloof is een gave van God en niet het resultaat van proselytisme; het groeit echter dankzij het geloof en de liefdadigheid van hen die evangeliseren, die getuigen van Christus zijn.

Lees hier de volledige boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiezondag 2016


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55