Besteding donaties Missio in 2014

Vorig jaar kon Missio dankzij de twee collectes in Wereldmissiemaand en de vele giften van onze donateurs bijna 800.000 euro overmaken naar de bisdommen en parochies in Afrika en Azië.

Elk jaar in mei vergaderen alle nationaal directeuren van de Pauselijke Missiewerken over de hele wereld in Rome. Daar wordt bepaald hoe de inkomsten van alle Missio’s samen verdeeld worden over parochies, bisdommen, seminaries en bijzondere projecten van de ongeveer 1.100 zogeheten ‘missiebisdommen’ van onze kerk.

Missio Nederland heeft vorig jaar onder andere bisdommen en parochies in Ivoorkust (120.000 euro) en Congo-Brazzaville (107.000 euro) gesteund. Daarnaast konden priesterstudenten in Sri Lanka, India en Indonesië worden gesteund. Vanuit het kinderfonds kon Missio bijdragen aan onder meer de bouw van klaslokalen in Kenia en aan internaten en weeshuizen in India.
De exacte cijfers en verantwoording zijn uiteraard opgenomen in de jaarrekening over 2014, die later dit jaar beschikbaar komt.

Van veel begunstigden ontving Missio dankbrieven. Deze dank brengen wij over aan al diegenen die met een gift dit mogelijk hebben gemaakt: hartelijk dank!


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55