Boekentip

Bij de vele boeken die er de laatste tijd verschijnen over paus Franciscus lichten wij er graag eentje voor u uit: Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio. Op 22 mei jl. kreeg kardinaal Eijk het eerste exemplaar aangeboden.

Presentatie van het boek
De presentatie van het boek vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht. Naast kardinaal Eijk kregen ook Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken en pater Eduard Kimman S.J. in zijn hoedanigheid als thesaurier van de Nederlandse jezuïeten een exemplaar aangeboden door Peter Dullaert, directeur van uitgeverij Adveniat.

Toegankelijk geschreven
Het boek is een weerslag van gesprekken die twee journalisten met de paus voerden toen hij nog kardinaal van Buenos Aires was. Jorge Bergoglio vertelt over zijn familie, die vanuit Italië naar Argentinië emigreerde, over zijn jeugd en zijn priesterroeping.
In het toegankelijk geschreven boek vind je geen moeilijke theologische verhandelingen. Bergoglio vertelt op eenvoudige wijze hoe hij onder meer denkt over de betekenis van arbeid en over de Kerk.

 

 

Mensen ontmoeten
Over de Kerk zegt de paus (toen nog aartsbisschop):
“Het is van cruciaal belang, dat katholieken, zowel geestelijken als leken, op pad gaan om mensen te ontmoeten. […] Wat wel moet gebeuren, is dat de Kerk de straat op gaat om mensen te zoeken en hen bij naam te leren kennen. Niet alleen omdat erop uitgaan om het Evangelie te verkondigen haar missie is, maar omdat ze schade aanricht, als ze het nalaat. […] Als je de straat opgaat, kan het jou en ieder ander overkomen dat je een ongeluk krijgt. Maar ik heb duizend keer liever een verongelukte Kerk dan een zieke Kerk. Ik geloof dat een Kerk die zich beperkt tot haar beheersmatige administratieve taak en tot het hoeden van een kleine kudde, een Kerk is die op den duur ziek wordt.”

Voor meer informatie: www.adveniat.nl

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55