Boodschap van de paus

In zijn eerste boodschap voor Wereldmissiedag roept paus Franciscus ons op moedig te getuigen van ons geloof in Christus. Met respect voor de vrije keuze van de mens worden wij aangespoord het evangelie te verkondigen “tot het uiteinde der aarde”.
Enkele citaten:

Geloof is een geschenk
“Geloof is een kostbaar geschenk van God. Hij wil een relatie met ons aangaan. Geloof moet echter aanvaard worden, het vraagt ons persoonlijke antwoord, de moed om onszelf toe te vertrouwen aan God. Het is een geschenk dat je niet voor jezelf kunt houden, maar een gave om te delen”.

Getuigen van ons geloof
“Missie gaat niet alleen over geografische gebieden, maar betreft volkeren, culturen en individuen, omdat de ‘grenzen’ van het geloof niet alleen plaatsen en menselijke tradities doorkruisen, maar het hart van elke man en elke vrouw. Het Tweede Vaticaans Concilie benadrukte op een speciale manier hoe de missionaire taak bij elke gedoopte persoon hoort en alle christelijke gemeenschappen. Elke gemeenschap wordt daarom uitgedaagd en uitgenodigd om zich het mandaat eigen te maken dat Jezus toevertrouwde aan de apostelen, om “mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde” (Handelingen 1,8). Dit is het wezenlijke aspect van het christelijk leven”.

Fris en enthousiast
“Ik wil iedereen aanmoedigen om drager van de Blijde Boodschap van Christus te zijn. […] Maar ik wil ook benadrukken dat diezelfde jonge Kerken met vrijgevigheid missionarissen uitzenden naar de Kerken die het moeilijk hebben – niet zelden Kerken van gevestigde christelijke traditie – en op die manier de frisheid en het enthousiasme brengen waarmee zij het geloof beleven, een geloof dat het leven vernieuwt en hoop geeft. Leven in deze universele dimensie is verrijkend voor elke plaatselijke Kerk”.

Een uitgebreide samenvatting is te vinden in ons tijdschrift Kerk Wereldwijd nr. 5 september/oktober 2013.

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55