Christenen bijeen in Busan

Begin november kwamen in Busan, Zuid-Korea christenen van over de hele wereld en van vele verschillende denominaties samen voor de 10e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken. Zij behoren tot een van de 345 lidkerken van de wereldraad, waarvan de Rooms-Katholieke Kerk overigens geen lid is.

Zwaartepunt christendom verplaatst
De Wereldraad van Kerken is in 1948 opgericht in Amsterdam. Zij streeft naar eenheid onder de christenen, solidariteit met ontrechten, vrede en gerechtigheid.
De laatste decennia is het zwaartepunt van het christendom verschoven van het noordelijk halfrond naar het mondiale zuiden en oosten. Dat is uiteraard ook merkbaar in de bijdragen van de christenen uit deze landen aan de discussies in de Wereldraad.
Het thema in Busan is: God van leven – leid ons naar gerechtigheid en vrede. In de voorbereiding op de 10e Algemene Vergadering zijn vier documenten geschreven. Een van de onderwerpen is missie.

Missie en evangelisatie
De titel van het document over missie luidt: ‘Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes’. Bij de Nederlandse Zendingsraad is een boekje verschenen met de vertaling van de tekst, korte commentaren en gespreksvragen voor groepen: ‘Samen voor het leven. Zending en evangelisatie in een veranderende wereld’.
Eén van de belangrijkste noties uit het document is de missie vanuit de marges. De armen en onderdrukten moeten het uitgangspunt vormen voor hoe er over missie gedacht wordt. Zoals het zwaartepunt van het christendom is verschoven, zo verschuiven ook ideeën over missie.

Nederlandse deelnemers
Ook vanuit Nederland zijn er mensen afgereisd naar Zuid-Korea. Onder hen enkele mensen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, die over hun ervaringen een weblog bijhouden. Op vrijdag 22 november a.s. is er in Utrecht een bijeenkomst waar meerdere deelnemers aan de Assemblee vertellen over hun indrukken. Voor meer informatie: www.oecumene.nl

Tip: In het online-tijdschrift Perspectief heeft Marianne Baijens, theologe en bureaucoördinator bij Missio een artikel geschreven over het document over missie. Klik hier om het te lezen.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55