Zuster MyriamDe roeping van zuster Myriam

“Toen ik twaalf jaar was, zag ik een kind sterven. Omdat zijn ouders geen geld hadden om medische zorg voor hem te betalen”. Deze gebeurtenis greep zuster Myriam enorm aan en zette haar aan het denken hoe zij iets kon doen voor arme kinderen in haar land, de Centraal Afrikaanse Republiek.

Antwoord
Het antwoord op haar vraag vond zij bij Les Soeurs De l’Enfant Jésus. 85 procent van de kinderen in het land ontbreekt het aan de noodzakelijke basisbehoeften en de mogelijkheid om naar school te gaan. De zusters wijden hun leven aan de zorg en opleiding van deze kinderen. Zuster Myriam zit nu in het eerste jaar van haar noviciaat.

Roepingenzondag
Op zondag 21 april is het Roepingenzondag. Wereldwijd wordt er gebeden voor roepingen. Niet alleen voor priesterroepingen, ook voor roepingen voor het religieuze leven als zuster, broeder of pater.
MISSIO maakt het financieel mogelijk voor deze mensen hun roeping te volgen en te studeren. Zij zijn de toekomst van de geloofsgemeenschappen in het Zuiden. Dat kan echter alleen met uw financiële steun. Zuster Myriam

 


Geef daarom voor MISSIO Roepingenzondag, ING Rekening 5596 te Den Haag.

Missio Berichten
In de nieuwste Missio Berichten voor onze donateurs kunt u alles lezen over de werkers in de kerk in het Zuiden. Klik hier voor de online PDF versie.

Wilt u deze Missio Berichten liever per post ontvangen, stuur dan een e-mail naar missio@missio.nl

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55