Geslaagde ontmoetingsdag

Op zaterdag 28 september jl. werd het startsein gegeven voor de Missio Wereldmissiemaand. In een gevarieerd programma werd aandacht gevraagd voor de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.

 

Woorddienst
Na een welkomstwoord van de vice-voorzitter van Missio, Jean Wiertz, begon de dag met een woorddienst in de kapel van de H. Catharinakathedraal. Pater Kimman SJ sprak in zijn overweging naar aanleiding van de schriftlezing over de arme Lazarus en de rijke man, over de drieslag: de wet (Mozes), de profeten en de opstanding uit de doden.

 

 

Een gemeenschap van buren
Na de woorddienst hield Marianne Baijens een inleiding over het thema van Wereldmissiemaand: de Kleine Christelijke Gemeenschappen. Een van de vragen die zij opwierp: kunnen deze gemeenschappen zoals ze bestaan in Tanzania een inspiratie vormen voor onze Nederlandse parochies? De grootste uitdaging voor onze samenleving zag zij in een belangrijk kenmerk van dergelijke gemeenschappen, namelijk dat het gemeenschappen zijn van buren.

 

 

 

 

Workshops
In de vier workshops werd geanimeerd met elkaar gesproken over missie en het thema van deze wereldmissiemaand. Ook konden mensen in een workshop oefenen in het Bijbel-Delen, dat een grote plaats inneemt bij de Kleine Christelijke Gemeenschappen.
Tijdens de afsluitende lunch werden de gesprekken voortgezet. Tevreden en geïnspireerd gingen de ruim 40 deelnemers weer huiswaarts. Zoals een van de aanwezigen verwoordde: “een gevarieerde, inspirerende en leerzame bijeenkomst”.

Volgend jaar komt er weer een ontmoetingsdag rond Wereldmissiemaand en het Missioteam hoopt u dan wederom te kunnen verwelkomen.


Het team van Missio:
Ineke Janssen, Marianne Baijens, Eduard Kimman SJ, Jan Remmerswaal (v.l.n.r.).
Van het team ontbreekt op de foto Joke Jordan.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55