Geslaagde Ontmoetingsdag MISSIO

Bisschop John Hsane Hgyi van het bisdom Pathein in Myanmar en pastoor Callistus Saw Eh Mwee, nationaal directeur van MISSIO in Myanmar waren te gast op de jaarlijkse ontmoetingsdag van MISSIO, zaterdag 27 september jl., in het kader van Wereldmissiemaand. Zij vertelden een boeiend verhaal over hun land en de rol van de katholieke Kerk aan de bijna 50 aanwezigen.

Eucharistieviering
Na de ontvangst in het Sint Bonifaciushuis werd de dag geopend met een eucharistieviering in de H. Catharinakathedraal, deels in het Engels en deels in het Nederlands.
Het was geen toeval, aldus de bisschop, dat de mensen deze ochtend in de kathedraal verzameld waren, maar de voorzienigheid van God dat hij en pastoor Callistus hier waren om samen met ons de eucharistie te vieren. Hij noemde als de uitdaging voor de kerk nu: bidden om werkers in de kerk, want de oogst is groot en er zijn weinig werkers.

Kerk moet proactief worden
De lezing van bisschop John stond in het teken van het sociale werk van de katholieke Kerk in Myanmar. Hij schetste het begin van de Kerk in dit Aziatische land en de donkere periode tijdens de militaire dictatuur vanaf 1962. Nu er sinds enkele jaren meer openheid is in het land, ziet de bisschop een belangrijke rol voor de katholieke Kerk in de opbouw van het land. Maar dat vraagt wel een proactieve houding. Dat is niet eenvoudig, aldus de bisschop, gewend als men was om zich gedeisd te houden tijdens de dictatuur.
Pastoor Callistus vertelde aan de hand van de landkaart over de opvanghuizen in het uiterste zuiden van Myanmar bij de Thaise grens en de omstandigheden aldaar.

  

Verrassende ontmoetingen
De betrokkenheid van de aanwezigen op deze dag bij Myanmar was groot. Sommigen hadden als toerist het land rondgereisd. Een ander was in de jaren zestig in een katholiek ziekenhuis werkzaam in Myanmar en had na de machtsovername door het leger het land moeten verlaten, samen met vele andere buitenlandse missionarissen. Dat leverde bijzondere en verrassende ontmoetingen op met pastoor Callistus en bisschop John.

Belgisch-Nederlandse samenwerking
Aan het begin van de middag werden beide gasten met de trein teruggebracht naar Brussel. Daar hebben zij nog een drukke week met MISSIO België voor de boeg. Dankzij de inspanningen van MISSIO België was het mogelijk dat bisschop John Hsane Hgyi en pastoor Callistus aanwezig konden zijn op de ontmoetingsdag in Utrecht. Onze dank gaat dan ook uit naar de nationaal directeur van MISSIO België, pater Michel Coppin, S.D.S.

De lezing van bisschop John Hsane Hgyi (vertaald in het Nederlands) kunt u hier lezen.

Een foto-impressie van de dag vindt u hier.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55