Geslaagde ontmoetingsdag MISSIORoman Gruijters

Op een zonovergoten dag in september kwamen ruim 50 mensen in de H. Catharinakathedraal te Utrecht bij elkaar bij de opening van de Wereldmissiemaand. De situatie die de inleiders schetsten van de christenen in Pakistan is verre van zonnig. Toch zijn er ook hoopvolle initiatieven.

Verslechtering situatie christenen
Roman Gruijters en Reena Gill verzorgden een inleiding over de situatie van de christenen in Pakistan. Zij moeten helaas vaststellen dat deze continu verslechtert, evenals die van andere minderheden. Roman Gruijters is zeer sceptisch over het slagen van een (interreligieuze) dialoog. Hij stelt: “Door middel van nationale druk door juristen en politici en internationale druk vanuit de VN, het Vaticaan, nationale overheden en bijvoorbeeld de EU moeten gelijke rechten, het beëindigen van vervolging en onderdrukking en een gelijkwaardige behandeling afgedwongen worden. Pas dan kan er gewerkt worden aan een gelijkwaardige dialoog en verzoening.”

Reena Gil

 

Safe havens
Reena Gill vertelde over verschillende hulpprojecten van met name kerkelijke organisaties. Samen met haar zus, die religieuze is, heeft zij de organisatie SOIL opgericht. Zij sponsoren bijvoorbeeld scholen en onderwijsinstellingen, zoals de St. Patrick’s High School in Faisalabad. SOIL heeft ook zogeheten ‘safe havens’ opgezet voor vrouwen die gevlucht zijnJaved Masih voor huiselijk geweld, eer-gerelateerd geweld, een gedwongen huwelijk. Daarnaast hebben zij gezondheidsprojecten opgezet voor vrouwen, alfabetiseringsprogramma’s en verlenen zij juridische hulp.

 

 

Bij de discussie en vragen met de aanwezigen schoof ook Javed Masih aan, nadat hij eerst verteld had over zijn parochie in Pakistan. Dankzij de drie boeiende sprekers en de vele geïnteresseerde deelnemers was het een zeer geslaagde bijeenkomst.

De inleiding van Roman Gruijters en Reena Gill kunt hier lezen.

 

© Foto’s: N. Zwart

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55