Godsdienstvrijheid in Myanmar

In mei wordt in het parlement van Myanmar (Birma) een voorstel tot een nieuwe wet op de godsdienstvrijheid besproken. Aartsbisschop Charles Maung Bo van Yangon is het niet eens met het wetsvoorstel en vraagt de staat “zich niet te bemoeien met het recht van een individu zijn eigen godsdienst te kiezen.”

Wennen aan vrijheid
Een democratiseringsproces zoals dat sinds 2011 in Myanmar plaatsvindt, gaat met vallen en opstaan. Welke inhoud geef je aan het begrip vrijheid? Op veel terreinen is al voortgang geboekt, maar het wetsvoorstel met betrekking tot de godsdienstvrijheid legt juist restricties op aan de burgers.

Moslims
Het wetsvoorstel beperkt interreligieuze huwelijken, bekeringen tot een andere godsdienst, verbiedt polygamie en bevordert geboortebeperking. Het voorstel is afkomstig van de boeddhistische meerderheid in het land en lijkt met name gericht tegen de minderheid van moslims, de Rohingya’s. Men vreest een toename van moslims, zowel wat betreft hun aantal als ook hun invloed.

Geweten
Je bekeren tot een bepaalde godsdienst is een zaak van het individuele geweten, aldus aartsbisschop Bo. Gedwongen bekeringen tot het boeddhisme in geval van een interreligieus huwelijk, zoals in het wetsvoorstel staat, zijn uit den boze. De aartsbisschop waarschuwt ook tegen een toegenomen trend in Myanmar van het prediken van haat tegen (meestal) moslims. Aartsbisschop Bo: “Het goede van je eigen godsdienst verkondigen, of de heiligheid van je geloof moet benadrukt worden en niet het aanvallen van een andere religie.”

 

 

 

(Bron: ucanews)

© Foto’s: Missio Oostenrijk/Zerche/Beig

 

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55