Groei van de Kerk

Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan groeit de katholieke Kerk nog steeds, het meest in Afrika en Azië. Wereldwijd is het aantal katholieken in 2011 met 1,5% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor, tot een totaal van 1,2 miljard.

Verschillen per continent
Afrika laat de grootste groei van het aantal katholieken zien, namelijk 4,3%. Azië volgt met 2%. Op beide continenten was de groei van het aantal katholieken groter dan de toename van de totale bevolking in dat jaar. De Amerika’s en Europa laten een groei zien van 0,3%.

Priesters
Het aantal priesters laat wereldwijd eveneens een toename zien. Het totale aantal priesters over de hele wereld is ruim 400.000. Maar de statistieken laten ook zien dat de groei van het aantal priesters alleen te constateren valt in Afrika en Azië. In de Amerika’s is het aantal gelijk gebleven en in Europa is een afname te zien van meer dan 9%.

Diakens en religieuzen
Het aantal permanente diakens is ook toegenomen, naar een totaal van 41.000. Opvallend is dat het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd enorm gedaald is in een jaar tijd, van 792.000 in 2010 tot 713.000 in 2011.

Catechisten
Het grootste aandeel van het ‘personeel’ in de Kerk wordt echter ingenomen door de leken. Het aantal catechisten bestaat wereldwijd inmiddels uit meer dan 3,1 miljoen mensen.

(Bron: www.zenit.org)

 

© Foto’s: Missio Schweiz

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55