Hartverwarmende Ontmoetingsdag

Op 1 oktober jl. kwamen ruim 70 mensen naar het St. Bonifaciushuis in Utrecht voor de Ontmoetingsdag van MISSIO waar de Wereldmissiemaand officieel geopend werd. Gesprekken, lezingen, zang, dans en Filippijnse lekkernijen zorgden voor een prachtige dag.

Zang en dans
Na een welkomstwoord van de vicevoorzitter van het bestuur van Missio, dhr. Jean Wiertz en een korte overweging door pater Eduard Kimman, Nationaal Directeur van Missio, werden de aanwezigen verwelkomd met zang en dans van de kinderen en het koor van de Filippijnse Katholieke Gemeenschap van Rotterdam, onder leiding van Grace Cabactulan.

Zorgen en hoop
In zijn inleiding vertelde Theo van Loon, oud-missionaris in de Filippijnen, op gepassioneerde wijze over het land en de mensen waar hij zoveel jaren woonde en werkte. De problemen in de Filippijnen zijn hardnekkig. De corruptie is diep verankerd in de Filippijnse samenleving. Onder dictator Marcos is heel veel kapot gemaakt in het land. Van Loon maakt zich grote zorgen om zijn collega-missionarissen nu president Duterte aan de macht is gekomen, met zijn nietsontziende methoden van ‘ordehandhaving’.
Maar Theo van Loon sprak ook en veel over de positieve aspecten van het land, zoals de overweldigende gastvrijheid. En de bereidheid van mensen om elkaar te helpen, zelfs als ze zelf helemaal niets hebben.

 

Missie gaat door
De dag was eveneens een ontmoeting met leden van de Filippijnse Katholieke Gemeenschap van Rotterdam (FCCR). De coördinator Grace Cabactulan had het koor enthousiast gekregen voor deze dag. In een van de gesprekskringen na de lezing stond de vraag centraal hoe we in Nederland beter met elkaar kunnen optrekken als migrantenparochies en ‘gewone’ parochies. Voor iedere gemeenschap is het goed om buiten het eigen kringetje te treden. Deze Ontmoetingsdag van MISSIO was daar een voorbeeld van. Immers missie gaat door, ver weg maar ook in ons eigen land.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55