Het geloof van het kind

Hoe gemakkelijk zeggen we niet: “Kinderen zijn de toekomst van de kerk”? Maar hoe zit het dan met het heden van de kerk? Op de Europese Conferentie voor het Kindermissiewerk pleitte prof. Dr. Annemie Dillen ervoor het kind serieus te nemen als persoon in het nu.

Kindvrije zones
In de huidige samenleving lijkt het wel alsof we alleen maar last ervaren van kinderen. Er zijn zelfs ‘kindvrije’ vakanties en hotels. Op andere plekken mogen kinderen er wel zijn, maar alleen als ze zich gedragen en aanpassen. En hoe is dat in de kerk? Ook daar moeten ze zich aanpassen: stil zijn en niet rennen.

Eigen theologie en spiritualiteit
Prof. Dr. Annemie Dillen van de Universiteit van Leuven hield een uitdagende lezing voor de medewerkers van de Europese Missio’s die in maart jl. bijeen waren in Luxemburg. Zij zei dat kinderen worden gezien als een voorbereiding op een volwassen geloof, een toekomstig geloof. Maar: “Kind-zijn is geen gebrek, kinderen zijn niet ‘nog-niet-volwassen’.” Het gaat om het geloof van kinderen nu. Kinderen hebben een eigen stem, eigen theologie en eigen spiritualiteit. Volgens Annemie Dillen staat daarin het geven centraal, zoals zij het noemt: ‘the giving child’. Het gaat Dillen niet om het omkeren van de wereld of het idealiseren van de kindertijd. Het gaat haar om een balans in machtsverhoudingen.

CEME 2014 groep

Kindermissiewerk
Elke twee jaar komen mensen van het kindermissiewerk van de Europese Missio’s bij elkaar voor deskundigheidsbevordering. Voor Missio Nederland was Marianne Baijens, coördinator van het bureau aanwezig. Naast een lezing en discussies was er dit jaar ook ruim aandacht voor het uitwisselen van goede voorbeelden van het kindermissiewerk van de verschillende Missio’s. Het was inspirerend en bemoedigend om te zien hoe enthousiast en met veel energie iedereen zich inzet, zij het op heel verschillende manieren.

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55