Het mysterie in beeld? Iconen in Oost en West

Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het tijdschrift Pokrof organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene een symposium op 24 mei a.s. van 13.00 tot 17.00 uur in Kasteel Hernen (bij Wijchen). Thema van het symposium is de betekenis van het beeld in de tradities van Oost en West.

Iconen
Iconen zijn religieuze beeltenissen. Niet alle kerken hebben iconen, zelfs niet in het Oosten. Maar wel hebben alle kerken iets met religieuze beeltenissen, al is het maar dat ze er iets tegen hebben – want kun je Gods mysterie wel verbeelden?

Religieuze beeltenissen nu
In onze visueel georiënteerde samenleving heeft de religieuze afbeelding zeker aan betekenis gewonnen. Die ontwikkeling neemt wel verschillende vormen aan: variërend van nieuwe wegen inslaan tot het grijpen - binnen de westerse kerken - naar een oude eerbiedwaardige traditie uit het Oosten: de icoon.

Het religieuze beeld in drie tradities
Drie sprekers zullen op het symposium aan het woord komen. Leo van Leijsen onderzoekt de aanwezigheid en soms de afwezigheid van iconen in de oosterse en oriëntaalse kerken. Elisabeth Hense kijkt naar de plaats die het religieuze beeld in de westerse katholieke traditie inneemt. Siets Nieuwenhuizen staat stil bij de houding van de Reformatie ten opzichte van het beeld en bij de hedendaagse ontwikkelingen die in het protestantse christendom plaatsvinden.

Meer informatie: www.oecumene.nl en tel. 030 – 232 69 07

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55