Jaarvergadering te Rome

Pater Eduard Kimman bij Paus Franciscus

Jaarlijks komen meer dan honderd nationaal directeuren van de Pauselijke Missiewerken samen in Rome voor hun jaarvergadering en hun bezoek aan de paus. Pater Eduard Kimman S.J., nationaal directeur van Missio Nederland was daarbij aanwezig.

Missie verandert van richting
De tijd dat missie een zaak was van missionarissen uit het westen en noorden die naar landen in het oosten en zuiden gingen, is grotendeels voorbij. Het pastoraat in de steden van West-Europa wordt nu voor zo’n 15 tot 25 procent uitgeoefend door priesters uit Azië en Afrika.
De nieuwe voorzitter van de Pauselijke Missiewerken, aartsbisschop Protase Rugambwa komt uit Tanzania en was de laatste vier jaar bisschop van Kigoma. Ook hij is zich bewust van de stroom van meer priesters uit India of Afrika naar Noord-Amerika of West-Europa.

Pater Eduard Kimman bij het beeld van St. Ignatius

Transparantie
Evenals in het bank- en verzekeringswezen is ook bij de Pauselijke Missiewerken transparantie zeer belangrijk. Op de jaarvergadering waren dan ook veel bijeenkomsten over jaarverslagen, begrotingen, amendementen, stemmingen om jaarstukken en begrotingen goed te keuren, met toelichtingen van de accountant.
De bijdragen van alle landen worden bij elkaar opgeteld en vervolgens verdeeld over alle landen naar behoefte. Ieder land geeft, ook de arme landen in bijvoorbeeld Afrika. Men is niet alleen ontvanger, maar draagt zelf ook bij aan dit solidariteitsfonds van de katholieke kerk.
Hoeveel Missio Nederland vorig jaar heeft ingezameld en aan welke projecten in welke landen dit geld ten goede is gekomen, kunt u lezen in onze jaarrekening en ons jaarverslag.

Missio App
Aan het eind van een week van vergaderingen, was er een audiëntie bij paus Franciscus. De paus lanceerde een Missio-App voor smartphones. Deze gratis App geeft nieuwsberichten van Fides News over missie en foto’s, video’s en nieuwsberichten van de Vaticaanse nieuwssite. De App is ontworpen door de nationaal directeur van Missio in de Verenigde Staten en is beschikbaar in acht talen, helaas niet in het Nederlands. De App is gratis te downloaden via de iTunes App Store en via Google Play.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55