Duits zustertijdschrift van Kerk Wereldwijd viert 50-jarig jubileum

KontinenteHet Duitstalige missietijdschrift Kontinente, dat mede door vele religieuze ordes gedragen wordt, viert zijn gouden jubileum op 20 januari 2016 in Keulen. De feestelijkheden worden geopend met een Eucharistieviering waarin aartsbisschop Nikola Eterovic, de apostolisch nuntius in Duitsland voorgaat. Vervolgens zijn er diverse activiteiten onder de titel “Uitdagingen en kansen voor de religieuze en missionaire pers”.

Nieuwe opvattingen over missie
Geïnspireerd door de impulsen van het Tweede Vaticaans Concilie met een nieuwe opvatting over missie, richtten 13 missieordes in 1966 het tijdschrift Kontinente op. Het doel was om over ervaringen in verre en vreemde culturen te berichten, een spreekbuis te zijn voor de armen in veel landen van de wereld en de rijkdom van het christelijke leven in verschillende culturen te laten zien. Door hun krachten te bundelen, konden de ordes betere kwaliteit leveren dan individueel mogelijk zou zijn geweest!

Kerk WereldwijdMissio Nederland
Tien jaar geleden trad ook Missio Aken toe tot de groep van uitgevers. En een jaar later, in 2007 besloot Missio Nederland een Nederlandstalige versie uit te geven, met eigen accenten, onder de titel Missio Wereldwijd, later gewijzigd in Kerk Wereldwijd. De gemeenschap van Kontinente bestaat tegenwoordig uit 27 uitgevers. Kontinente en Kerk Wereldwijd verschijnen zes maal per jaar in een totale oplage van 200.000 exemplaren.

Speciaal
Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Duitstalige zustertijdschrift verschijnt Kerk Wereldwijd eenmalig als e-Paper. Klik hier.

Meer informatie over Kontinente vindt u op www.kontinente.org


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55