Jubileum NIM

Op dinsdag 3 december 2013 viert het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM) zijn 20-jarig bestaan met een jubileumsymposium.

Het thema is diversiteit en leiderschap.
Het NIM is het katholieke wetenschappelijk instituut voor de bestudering van Niet-westers christendom, Interreligieuze dialoog en Missie.

Celebrating Diversity
Onder de titel ‘Celebrating Diversity’ geeft hoofdspreekster dr. Mary John Mananzan OSB haar visie op diversiteit en leiderschap.
Dr. Mananzan is filosofe, missiologe en zuster van de orde der Benedictinessen. Zij heeft publicaties op haar naam staan over leiderschap, spiritualiteit en feminisme.

Programma
Het programma duurt van 14.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in het Aulagebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. De voertaal op het symposium is Engels. Deelname aan het symposium is gratis. Inschrijven is echter wel verplicht (uiterlijk 26 november a.s.).
Voor meer informatie: www.ru.nl/nim

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55