Katholieke Kerk groeit


Sint Pieter plein in RomeVolgens de laatste statistieken van het Vaticaan (2013) is het aantal katholieken over de hele wereld gegroeid met 25 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2012) tot een totaal aantal van 1.253.926.000. Vooral de beide Amerika’s (+ 15.051.000) en Afrika (+ 7.637.000) zijn verantwoordelijk voor deze toename.
Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten opzichte van de wereldbevolking iets toegenomen. Met een lichte toename van 0,09% maakt het aantal katholieken 17,68% van de totale wereldbevolking uit.

Verschillen per continent
De toename in absolute aantallen katholieken geldt voor elk continent. Behalve in beide Amerika’s en Afrika is er ook een toename te constateren in Azië (+ 2.161.000), Europa (+ 285.000) en Oceanië (+ 171.000). Procentueel gezien is er niet overal sprake van een toename. Zo registreren beide Amerika’s (+ 0,38%), Afrika (+ 0,29%), Azië (+ 0,03%) en Oceanië (+ 0,01%) wel een toename. Maar Europa (- 0,03%) laat een procentuele daling zien van het aantal katholieken ten opzichte van de totale bevolking van dit werelddeel.

Priesters

 

Priesters en religieuzen
Het aantal priesters laat wereldwijd eveneens een toename zien, van 1.035. Het totale aantal priesters over de hele wereld is 415.348. Maar de statistieken laten ook zien dat de groei van het aantal priesters alleen te constateren valt in Afrika (+ 1.693), Azië (+ 1.440) en beide Amerika’s (+188). In Oceanië is het aantal priesters afgenomen met 3 en in Europa is een afname te constateren van 2.283 priesters.
Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft dalen tot een aantal van 693.575. Een daling van 8.954 ten opzichte van het jaar ervoor.

Leken
De lekenmissionarissen zijn in 2013 in aantal toegenomen met 5.191 tot een totaal aantal van 367.679. Een andere groep leken daarentegen, de catechisten, is met 13.075 afgenomen tot het nog altijd respectabele aantal van 3.157.568 personen.

 

Voor alle cijfers: klik hier

(Bron: Agenzia Fides)


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55