Kerk Wereldwijd is vernieuwd

Trouwe lezers van ons tijdschrift Kerk Wereldwijd hebben het al gemerkt. Met ingang van dit jaar zijn er enkele vernieuwingen aangebracht, waarvan de nieuwe titel het eerst opvalt. Missio Wereldwijd heet voortaan Kerk Wereldwijd.

Oecumene
Met ingang van de nieuwe jaargang besteedt Kerk Wereldwijd meer aandacht aan orthodoxe en protestantse christenen. Dat gebeurt in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Zo staat er in nummer 1 van Kerk Wereldwijd bijvoorbeeld een artikel over de sociale rol van de kerk in Oekraïne.
Natuurlijk is er nog steeds volop aandacht voor missie in al zijn aspecten. Zo kunt u in het eerste nummer lezen over de San in Namibië en over de levensgevaarlijke reis van emigranten door Mexico naar de Verenigde Staten.
Om recht te doen aan zowel missie als oecumene is gekozen voor de nieuwe titel.

Acties
Zoals u wellicht weet is MISSIO volledig afhankelijk van giften. Om ook de lezers van Kerk Wereldwijd met het werk van MISSIO bekend te maken, zal op de achterzijde voortaan een speciale actie of project onder de aandacht worden gebracht.

Proefnummer of abonnement
De eerste reacties op de vernieuwing van ons blad zijn positief. Kent u ons blad nog niet? Vraag dan vrijblijvend een gratis proefnummer aan of neem meteen een abonnement. Voor slechts € 10,-- per jaar (bij automatische incasso) krijgt u zes nummers van Kerk Wereldwijd.

Klik hier voor een proefnummer of een abonnement.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55