Kindermissiewerk in EuropaVergadering van kindermissiewerk in Europa

Elke twee jaar komen mensen van het kindermissiewerk van de Europese Missio’s bij elkaar voor deskundigheidsbevordering. Voor Missio Nederland was Marianne Baijens, coördinator van het bureau aanwezig. De conferentie vond dit keer plaats in Kroatië.

Ter plekke
Tot nu toe waren deze bijeenkomsten altijd in Luxemburg. Maar op de vorige conferentie werd besloten om voortaan bij elkaar op bezoek te gaan en ter plekke te ervaren hoe het kindermissiewerk gestalte krijgt. Als eerste was dit jaar Kroatië aan de beurt. Van 6 tot en met 9 maart waren wij te gast in Zadar, een mooie historische kustplaats aan de Adriatische Zee. Er waren 36 deelnemers uit 19 verschillende Europese landen. Vanuit de Pauselijke Missiewerken te Rome was de secretaris-generaal van de Heilige Kindsheid (Sancta Infantia) aanwezig, mevrouw Baptistine Ralamboarison (zie foto).

Secretaris-generaal van de Heilige Kindsheid te Rome, Baptistine Ralamboarison.

 

Oost en west
Opvallend was het grote verschil in kerkbeleving en daarmee van de vorm en inhoud van het kindermissiewerk. Met name de verschillen tussen oostelijke en westelijke Europese landen kwamen naar voren. Terwijl we hier in de West-Europa in een krimpscenario zitten, bloeit in landen als Kroatië, Hongarije, Roemenië en Tsjechië het kerkelijke leven volop. We konden dat zelf ervaren tijdens een bezoek aan een parochie in Zadar.

      © foto’s: Joao Claudio Fernandes

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55