Limburgse zuster in China geëerd

Zuster Petronelly Keulers werd eind vorig jaar gehuldigd voor haar jarenlange werk ten dienste van mensen met een verstandelijke beperking in Taiwan. De 89-jarige ‘Kleine Zuster van St. Jozef’ nam de huldeblijken ontroerd in ontvangst.

St. Anne’s Home
Aanleiding voor de feestelijkheden was het 40-jarig bestaan van St. Anne’s Home, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de hoofdstad Taipei. De Nederlandse pater Lazarist Gerard Beunen nam het voortouw voor dit initiatief, toen hij zag hoe deze mensen uit de samenleving werden verstoten. Een beroep op de ‘Kleine Zusters van St. Jozef‘ in Heerlen bracht zuster Petronelly Keulers naar Taipei. “Stel je voor, ik was toen al 49 jaar, maar heb het avontuur gewaagd”, zegt de inmiddels 89-jarige zuster.
Enkele jaren geleden deed ze afstand van de leiding van het tehuis en trok zich terug in een leefgroep op een kleine flat met zes gehandicapten vlakbij het tehuis.

Baanbrekend werk
De verhalen uit de begintijd van het tehuis zijn schrijnend. Zuster Petronelly: “Gehandicapte baby’s werden bij ons op de stoep gelegd. Soms kregen we een telefoontje met de vraag of we al uit het raam hadden gekeken en dan wisten we dat er weer een kind was neergelegd.”
Zuster Petronelly en directeur pater Jan van Aert hebben in de loop der jaren verschillende onderscheidingen gekregen voor hun baanbrekende en emancipatorische werk voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dankbaarheid
Opnieuw stonden beiden op 29 december 2012 bij het 40-jarig jubileum van St. Anne in het middelpunt van de belangstelling. De immense sporthal van de Taipei American School was omgetoverd in een kleurrijke feestzaal. In het voorprogramma voerden verstandelijk gehandicapten in hun rolstoel samen met hun begeleiders een dans uit en toonde een film de 40-jarige geschiedenis van St. Anne’s met hun stichters pater Beunen en zuster Petronelly. De plechtige eucharistieviering met de aartsbisschop van Taipei stond in het teken van dankbaarheid jegens alle medewerkers.

(Bron: Vincent Hermans)

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55