Mensen van vredeAartsbisschop Sebastian Shaw

“Wij christenen zijn mensen van vrede”, aldus Sebastian Shaw, aartsbisschop van Lahore, tijdens de begrafenisplechtigheid van de slachtoffers van de recentste aanslag op christenen in Pakistan op 15 maart jl. Meer dan 10.000 mensen waren aanwezig bij de begrafenis van de slachtoffers van de aanslag op de (katholieke) kerk van St. John en de (protestantse) Christ Church in Youhanabad (Lahore).

Teken van eenheid
De begrafenisplechtigheid was oecumenisch: zowel de katholieke als de protestantse aartsbisschop van Lahore was aanwezig. De slachtoffers en hun families behoorden tot beide christelijke geloofsgemeenschappen. De begrafenis was een teken van eenheid. Als teken van solidariteit met christenen waren er tevens vertegenwoordigers van de burgerlijke autoriteiten en enkele moslimleiders.

Geweld tegen christenen
Aartsbisschop Shaw: “We hebben herhaald dat geweld niet de juiste weg is. Het evangelie vraagt van ons, in elke situatie mensen van vrede te zijn.”
Deze aanslag is de zoveelste in een lange reeks van geweld tegen christenen. De bisschop benadrukte: “christenen willen vrede en veiligheid. Als Pakistaanse burgers vragen wij de overheid veiligheid en bescherming, zodat we in harmonie kunnen leven en mee kunnen helpen een rechtvaardige, vredige en broederlijke natie te bouwen”.

Protest

Pakistan focus in Wereldmissiemaand
In Wereldmissiemaand dit jaar zal MISSIO speciale aandacht besteden aan de christenen in Pakistan. Hoe kunnen zij zich nog staande houden bij al dit geweld? Welke rol speelt de wet op de blasfemie? In de campagne zal met name ook de situatie van meisjes en vrouwen in Pakistan belicht worden en hoe de katholieke kerk hun leven helpt te verbeteren.

Bron: Agenzia Fides

© foto’s: KNA

 


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55