“Missie is passie voor Jezus”Paus Franciscus

Elk jaar schrijft paus Franciscus een boodschap voor Wereldmissiedag. In zijn boodschap zegt de paus onder meer: “Missie is passie voor Jezus en tegelijkertijd passie voor de mensen.” Ook kijkt de paus terug op het missiedecreet Ad Gentes van het Tweede Vaticaans Concilie.

Enkele citaten uit de boodschap:

“Geliefde broeders en zusters, een echte missionaris heeft passie voor het Evangelie. Sint Paulus zei: “Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig!” (1 Kor. 9,16). Het Evangelie is de bron van vreugde, bevrijding en heil voor alle mannen en vrouwen. De Kerk is zich bewust van deze gave en daarom verkondigt ze onophoudelijk aan iedereen “Het bestond vanaf het begin – we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien” (1 Joh. 1,1). De missie van de dienaren van het Woord – bisschoppen, priesters, religieuzen en leken – is om het iedereen, zonder uitzondering, mogelijk te maken een persoonlijke relatie aan te gaan met Christus. In de grote schakering van de missionaire activiteiten van de Kerk, zijn alle gelovigen geroepen, het door het Doopsel gegeven engagement ten volle te leven, in overeenstemming met ieders persoonlijke situatie.”

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

“Tegenwoordig ziet de missie van de Kerk zich geconfronteerd met de uitdaging om de behoefte van alle volkeren om uit te gaan van hun eigen wortels, te respecteren en de waarden van hun respectievelijke culturen te behouden. Dit betekent dat we andere tradities en filosofische systemen kennen en respecteren en dat we ons realiseren dat alle volkeren en culturen het recht hebben, met behulp van hun eigen tradities binnen te gaan in het mysterie van Gods wijsheid en het Evangelie van Jezus te aanvaarden, Jezus die licht is en transformerende kracht voor alle culturen.”

De volledige tekst van de boodschap van paus Franciscus kunt u hier lezen.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55