Missio Directeur schrijft in boek over pausPausboek

In het onlangs bij uitgeverij Adveniat verschenen boek van Christian van der Heijden over het tweede jaar van paus Franciscus, heeft de nationaal directeur van Missio en tevens ordegenoot van de paus, Eduard Kimman SJ ook een hoofdstuk geschreven.

“Economisch romanticus”
Onder deze titel probeert Eduard Kimman SJ, zelf naast theoloog tevens econoom en hoogleraar bedrijfsethiek, de visie van de paus op economie en diens houding ten aanzien van zaken als armoede en migratieproblematiek te verhelderen. Kimman karakteriseert de paus als “… ePaus Franciscus en Eduard Kimmanen zielzorger, bekommerd om het zielenheil van de mensen met wie hij werkt, tot wie hij preekt of die hij zomaar ontmoet.” Aanwijzingen voor de manier van spreken van paus Franciscus over economische aangelegenheden, vindt Kimman onder meer bij Franciscus van Assisi en de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie.

Paus Franciscus, het tweede jaar
Dit boek is als het ware een vervolg op het boek van Monic Slingerland over het eerste jaar van de paus. Ook dit boek volgt het jaar langs de maanden die elk een eigen thema hebben. Dat de belangstelling voor het denken en doen van paus Franciscus nog steeds groot is, bleek wel uit het grote aantal aanwezigen bij de presentatie van dit boek op 13 maart jl.

 

Christian van der Heijden, Paus Franciscus, het tweede jaar; Geest en tegenwind.
Uitgeverij Adveniat
ISBN 978 94 9209 3073
Prijs € 19,50
Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.adveniat.nl

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55