Nieuwe folder over MISSIO


Onlangs heeft Missio een handzame folder gemaakt waarin we in het kort uitleggen wie we zijn en wat we doen. Ook wordt in de folder duidelijk gemaakt wat de werkwijze van MISSIO is en hoe de ingezamelde gelden besteed worden.

Uit de folder:
Wie MISSIO zegt, zegt Wereldkerk. Of je nu in Tanzania woont, in Senegal, Pakistan, China of Nederland, samen zijn wij Kerk. MISSIO zet zich ervoor in om dit bewustzijn van een Wereldkerk te bevorderen. Dat gebeurt zowel hier in ons eigen land als in de landen ver weg. Door financiële steun helpt MISSIO de Kerk in de derde wereld op te bouwen en verder te ontwikkelen. Vanuit een solide basis kan de Kerk daar ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat om investeren in de mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en kunnen dragen. Zo ondersteunt MISSIO onder meer de opleiding van het kerkelijk kader, zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers.
Kortom: MISSIO staat voor het ontwikkelen van de eigen krachten van de plaatselijke kerken.

Folder bestellen
Wij sturen u graag een (gratis) folder toe. Bel ons: 070 – 304 74 44 of stuur een e-mail: missio@missio.nl. U kunt ook meerdere exemplaren aanvragen om bijvoorbeeld uit te delen aan werkgroepen en parochianen.

Hier kunt de folder ook downloaden

 


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55