Omgekomen kerkelijk werkers in 2013

Agenzia Fides, de Vaticaanse nieuwsdienst van de Pauselijke Missiewerken stelt ieder jaar een lijst samen van kerkelijke werkers, priesters, diakens, religieuzen en leken, die vermoord werden. In 2013 stierven 22 mensen een gewelddadige dood, bijna het dubbele aantal van het jaar daarvoor.

Latijns-Amerika
Al voor het vijfde achtereenvolgende jaar valt Latijns-Amerika en dan in het bijzonder Colombia, de twijfelachtige eer te beurt het hoogste aantal vermoorde kerkelijk werkers te tellen.
Men waakt er overigens wel voor om deze mensen meteen tot martelaar te benoemen, want dat is een zaak van de Kerk, aldus Agenzia Fides. Bovendien heeft men veel te weinig informatie over het leven van deze mensen en soms ook over de omstandigheden van hun dood.

Ontvoerd of verdwenen
Er zijn nog veel zorgen over het lot van de kerkelijk werkers die ontvoerd zijn of verdwenen en over wie weinig nieuws vernomen is, zoals de drie Congolese priesters die al in oktober 2012 ontvoerd werden in Noord Kivu. Ook is al er enige tijd niets meer gehoord van de Italiaanse jezuïet Paul Dall’Oglio, over de twee Orthodoxe bisschoppen en de Orthodoxe nonnen van Santa Tecla die in Syrië zijn verdwenen.

Getuigen van geloof
De meeste van de vermoorde kerkelijke werkers leefden te midden van de armsten en in een gewelddadige omgeving. Op die plekken gaven zij gehoor aan hun missie om de evangelische boodschap te verkondigen, zonder allerlei sensationele toestanden of activiteiten, maar door te getuigen van hun geloof in de nederigheid van het alledaagse leven.

(Bron: Agenzia Fides)

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55