Omgekomen kerkelijk werkers in 2014

Agenzia Fides, de Vaticaanse nieuwsdienst van de Pauselijke Missiewerken stelt ieder jaar een lijst samen van kerkelijke werkers, priesters, diakens, religieuzen en leken, die vermoord werden. In 2014 stierven 26 mensen een gewelddadige dood, drie meer in vergelijking met het jaar daarvoor.

Amerika bovenaan
In Noord- en met name Zuid-Amerika vielen de meeste doden te betreuren: 14 kerkelijk werkers. Van de 26 mensen in totaal waren er 17 priester, 1 religieus, 6 zusters, 1 seminarist, 1 leek. Evenals voorgaande jaren werden de meesten van de kerkelijk werkers gedood als gevolg van een roofoverval. Verwonderlijk is dat niet, aangezien zij meestal leven en werken in de armste en meest gewelddadige gebieden. Sommigen werden gedood door de mensen die zij probeerden te helpen.

Ebola
Speciale aandacht verdienen de mensen die niet gestorven zijn door de hand van een moordenaar, maar door het ebola virus. Onder de vele duizenden slachtoffers waren ook meerdere broeders van de Hospitaller Brothers of St. John of God (HospitaalBroeders) die stierven in Liberia en Sierra Leone. Evenals een religieuze zuster en dertien medewerkers van de ziekenhuizen in Monrovia en Lunsar. Zij gaven hun leven in dienstbaarheid aan anderen.

Anoniem
De lijst gemaakt door Fides moet overigens toegevoegd worden aan de lange lijst van velen die anoniem blijven en nooit het wereldnieuws halen. Mensen die in elke uithoek van de wereld lijden en zelfs hun leven moeten geven voor hun geloof in Christus.

De lijst is na te lezen op: http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/PastoralCareWorkerskilledin2014.doc

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indiƫ 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55