Opbrengst Wereldmissiemaand 2013

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania. U heeft ruimhartig gegeven om de Kerk in Tanzania te ondersteunen.

Voorlopige opbrengst
Hoewel MISSIO nog steeds de bijdrages van parochies binnen krijgt, kunnen we u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2013 meedelen.

Collecte Missiezondag: € 154.656,--
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 40.597,--
Donateurs via de Missio Berichten: € 133.606,--

In totaal is de voorlopige opbrengst: € 328.859,--

Aan alle gevers zeggen wij:

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in Tanzania!

© Foto’s: Missio Zwitserland


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55