Opbrengst Wereldmissiemaand 2014Wereldmissiemaand 2014

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Myanmar. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen in deze voormalige militaire dictatuur te ondersteunen.

Voorlopige opbrengst
Hoewel MISSIO nog steeds de bijdrages van parochies binnen krijgt, kunnen we u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2014 meedelen.

Spaarzakje

Collecte Missiezondag: € 155.550,--
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 31.879,--
Donateurs via de Missio Berichten: € 98.594,--

In totaal is de voorlopige opbrengst: € 286.023,--

Een deel van de opbrengst wordt besteed aan de opvang van weeskinderen door zusters in de hostels in het uiterste zuiden van het land. Ook is een bijdrage gedaan aan het bisdom Pathein voor de bouw van de eerste katholieke High School in Myanmar.

Aan alle gevers zeggen wij, mede namens father Callistus en bisschop John Hsane Hgyi:

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in Myanmar!

© Foto’s: Missio Oostenrijk


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55