Opbrengst Wereldmissiemaand 2015Poster Wereldmissiemaand 2015

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Pakistan. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen in dit islamitische land te ondersteunen.

Voorlopige opbrengst
Hoewel MISSIO nog steeds bijdragen van parochies binnen krijgt, kunnen we u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2015 meedelen.

Collecte Missiezondag: € 133.001,--
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 37.300,--
Donateurs via de Missio Berichten: € 117.882,--

In totaal is de voorlopige opbrengst: € 288.183,--

Een deel van de opbrengst wordt besteed aan geloofsonderwijs voor vrijwilligers in de parochies van Faisalabad en een opleiding voor vrouwenrechtshulp in Lahore en Karachi. Ook is een bijdrage gedaan aan een tehuis voor mensen met een geestelijke beperking in Lahore.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in Pakistan!

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55