Roepingenzondag: Zaccarias in Oost-TimorZaccarias Exposito

De vierde zondag van Pasen is de zondag van de Goede Herder, ook wel Roepingenzondag genaamd. Deze jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het diaconaat werd ruim 50 jaar geleden ingesteld vanwege de terugloop in roepingen.

Ervaringen als klein kind bepalend
Zaccarias Exposito is een van de 100 studenten aan het St. Petrus en St. Paulus seminarie in Dili op Oost-Timor. Net als veel van zijn medestudenten heeft Zaccarias als klein kind de verschrikkingen meegemaakt van 17 jaar geleden. De keuze voor onafhankelijkheid werd door het leger en de Indonesische milities niet erkend, waarna een ware slachting onder de bevolking werd aangericht. Voor Zaccarias is die ervaring als zevenjarig jochie een inspiratie geweest in zijn roeping om priester te worden.

De beste mensen opleiden
De rector van het St. Petrus en St. Paulus seminarie, father Eduardo de Almeida, is ervan overtuigd dat de seminaristen kunnen bijdragen aan een positieve verandering in Oost-Timor. “De Kerk heeft een verplichting om de beste jonge mensen op te leiden om dit land te leiden”, zegt hij. “Als wij hen daar op voorbereiden en vormen tot goede priesters, kunnen ze erop uit en de liefde van God naar de mensen brengen.”

Steun aan priesterstudenten wereldwijd
Het grote aantal seminaristen in Oost-Timor is bemoedigend. Maar met dit grote aantal barst het seminarie bijna letterlijk uit zijn voegen. Overvolle slaapzalen en te weinig studieruimtes zijn niet bevorderlijk voor de studenten.
Dat is niet alleen het geval in Oost-Timor, maar op veel plaatsen in Azië en Afrika. Daarom heeft MISSIO het St. Petrus Apostelfonds, waarmee wereldwijd seminaristen, novicen en seminaries financieel ondersteund worden.

U kunt ook meehelpen: met een eenmalige financiële bijdrage en/of door sponsor te worden van een student.

MISSIO Roepingenzondag, Iban: NL89 INGB 0000 0055 96 te Den Haag

Meer lezen over Zaccarias en zijn medestudenten? Klik hier voor de Missio Berichten.

© Foto’s: Missio Australië

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55