Roepingenzondag wereldwijd

Arockia Kennedy

Arockia Kennedy is derdejaars theologiestudent aan het St. Albert’s College in Ranchi in het noorden van India. Dit grootseminarie, dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, is het opleidingscentrum voor toekomstige priesters voor de hele regio. Studenten uit meer dan 40 bisdommen en 15 religieuze ordes en congregaties kunnen hier hun studies volgen. Arockia Kennedy is een broeder van de Karmelieten.

Op dit moment heeft het College 216 studenten. Onder hen zijn ook 6 religieuze zusters die als dagstudent elke dag vanuit hun klooster naar het College gaan. Het St. Albert’s is een volledige theologische opleiding. Men kan studeren voor een Bachelor, een Master en men kan er promoveren.

In het gebied Chotanagpur in de staat Jharkhand waar het St. Albert’s College is gelegen, wonen van oudsher veel kastelozen. Velen van hen behoren tot de katholieke kerk. De katholieke geloofsgemeenschap in het noorden van India is een levendige en bloeiende gemeenschap, maar financieel gezien is ze erg arm.

Bhushan Bara

De rector van het seminarie, Fr. J. Prasad Pinto OFM Cap, schrijft: “Hoewel over het geheel genomen de economie in India tot een van de snelst groeiende en beste van de wereld behoort, stijgt het aantal arme mensen in de landelijke regio’s. De kloof tussen arm en rijk is schrikbarend groot. De meesten van onze studenten zijn afkomstig uit arme gezinnen en krijgen geen financiële steun van thuis. Vanaf het allereerste begin van het seminarie krijgen wij steun van de christenen in het westen. Dat vervult ons met dankbaarheid.”

Helpt u mee deze goede traditie van financiële ondersteuning van toekomstige pastores in onze wereldkerk voort te zetten?

Geef voor priesterstudenten:
MISSIO Roepingenzondag
Iban: NL89 INGB 000 000 5596
te Den Haag

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55