Samen Sterker

Marianne Baijens in RomeOnder deze noemer kwamen in november jl. 29 medewerkers van 17 verschillende Missio bureaus bij elkaar in Rome om de mogelijkheden van een gezamenlijke fondsenwerving te onderzoeken. De drie secretarissen-generaal van de Pauselijke Missiewerken waren eveneens aanwezig met enkele medewerkers van hun bureau.
Namens Missio Nederland nam de coördinator van het bureau, Marianne Baijens, deel aan deze International Fundraising Exchange.

Presentaties van landen
Elk van de aanwezige landen gaf een presentatie over hun fondsenwerving, over hun succesverhalen en hun wensen. Alleen al in dit onderdeel van het zeer volle programma werd veel van elkaar geleerd. Daarbij kwamen ook de ervaringen naar voren van wat in het ene land wel werkt, maar in het andere niet. De enige manier om te weten te komen of iets werkt, is simpelweg door het te testen, uit te proberen.

Spiritualiteit van het geven
Een van de sessies ging dieper in op de context waarbinnen wij de fondsenwerving doen. Dit maakt de Pauselijke Missiewerken immers uniek binnen het veld van fondsenwervende organisaties. Zoals een van deelnemers zei: ‘we are the Pope’s own charity’ (wij zijn de eigen liefdadigheidsorganisatie van de paus). Paus Franciscus spreekt over missionair leerling zijn. Dat geldt voor iedere katholieke gelovige. Missie is het delen van het goede nieuws van Jezus door het verkondigen van het evangelie en door de dienst aan hen die in nood zijn.
Wat staat er in de bijbel over geld, geven en missie? Wie financierde eigenlijk Jezus’ missie? Niet geheel verrassend waren dat vrouwen, zoals Johanna, Susanna “en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.” (Lucas 8,1-3)

Vervolgstappen
Zes jaar geleden nam Missio Australië het initiatief tot een Internationale Fondsenwerving Bijeenkomst. Inmiddels zien steeds meer mensen de noodzaak tot samenwerking. Als concrete vervolgstap van deze bijeenkomst is een werkgroepje gevormd dat zich gaat bezighouden met twee praktische punten. Namelijk hoe kunnen de Missio bureaus (beter) gebruik maken van elkaars materialen en hoe kan de ‘merknaam’ Missio / Pauselijke Missiewerken internationaal versterkt worden.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55