Uitnodiging Missio Ontmoetingsdag

Op zaterdag 1 oktober geeft Missio het startsein voor de Wereldmissiemaand op haar jaarlijkse Ontmoetingsdag in het Bonifaciushuis te Utrecht van 10.00 tot 13.00 uur. U bent van harte welkom.

 

Getuigen van barmhartigheid
Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van de katholieke gelovigen in de Filippijnen. In dit overwegend katholieke land wordt men keer op keer getroffen door natuurrampen. Armoede is een groot probleem. Het geloof is de mensen tot steun. Religieuzen getuigen in hun handelen van Gods barmhartigheid.

 

 

Filippijnse gemeenschap in Nederland
Theo van Loon, oud-missionaris in de Filippijnen zal een lezing verzorgen. De leden van de Filippijnse gemeenschap in Nederland (FCC) zullen eveneens hun medewerking aan de ontmoetingsdag verlenen. Naast hun deelname aan de groepsgesprekken zullen zij de dag met zang, dans en lekkere hapjes omlijsten.

Aanmelden
Wij stellen uw komst zeer op prijs. In verband met de organisatie van de dag vragen wij u om u aan te melden, uiterlijk 19 september. Bij voorkeur via e-mail missio@missio.nl of met de antwoordkaart van de uitnodiging.

Graag tot ziens op de Missio Ontmoetingsdag.

 

 


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indiƫ 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55