Vaticaanse Verrassing

Nadat Paus Benedictus XVI de hele wereld heeft verrast met de aankondiging van zijn aftreden op 28 februari a.s., hopen velen op een eveneens verrassende keuze voor een nieuwe paus. De analyses en commentaren in de media buitelen over elkaar heen, sommige niet gehinderd door enige kennis van het katholieke geloof. De lijstjes met kandidaten verschenen al vrij snel na het nieuws over het aftreden van de paus.

Afrikaans christendom
De grote vraag die je bijna overal tegenkomt, luidt: is de Katholieke Kerk klaar voor een Afrikaanse paus? Voor sommigen is dit geen vraag meer en is het niet meer dan logisch dat de opvolger van Benedictus XVI uit Afrika komt. Als men immers alleen al kijkt naar de aantallen christenen in de laatste decennia, dan is duidelijk dat de Afrikaanse kerk groeit terwijl de kerk in het westen krimpt. Het zwaartepunt van het katholicisme is al langer aan het verschuiven van het westen naar het zuidelijk deel van de wereld.
Volgens velen zou een Afrikaanse paus een teken zijn dat het christendom in Afrika volwassen is geworden.

Wereldkerk
Maar laten we niet vergeten dat we een wereldkerk zijn. Azië en Latijns–Amerika hebben grote populaties katholieken. En ook in de landen op die continenten zijn capabele mannen te vinden om de Katholieke Kerk te leiden. Het werelddeel waaruit de nieuwe paus afkomstig is, mag immers niet de doorslaggevende factor zijn bij de pauskeuze. Men zal toch allereerst bepalen over welke eigenschappen de nieuwe leider van 1,2 miljard katholieke gelovigen in onze complexe wereld zal moeten beschikken.

Antwoord op de vraag
Kardinaal John Onaiyekan van Abuja, Nigeria was in de week vóór de aankondiging van Paus Benedictus XVI in Toronto bij de viering van de ‘Black History Month’. Op de vraag of hij vond dat de tijd rijp is voor een Afrikaanse paus, antwoordde de kardinaal: “De tijd voor een Afrikaanse paus was al rijp in de tijd van de Apostolische Vaders in de eerste eeuw van de kerk.”
En hij vervolgde: “Ik zeg niet dat ik het pausschap ambieer, maar het feit dat het evangelie aan alle volkeren, rassen en in alle talen wordt verkondigd, betekent dat de hoogste leiderspositie in de kerk open moet staan voor iedereen van elk ras, taal of land. Ik zal niet verrast zijn om tijdens mijn leven nog een Afrikaanse paus te zien.”

(Citaat Kardinaal Onaiyekan afkomstig van ucannews)

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55