Vrouwenstemmen

Op Internationale Vrouwendag 8 maart jl. vond in het Vaticaan een bijzondere gebeurtenis plaats. Het was de start van ‘Voices of Faith’ (stemmen van geloof). Elf vrouwen vertelden hun persoonlijk en inspirerend verhaal, dat via internet live te volgen was.

“Story-telling event”
In dit “story-telling event” zoals het genoemd wordt, vertelden vrouwen hoe hun leven en werk een positieve invloed hebben gehad op de samenleving en de wereld. Vrouwen zoals Jocelyne Khoueiry, een voormalig strijdster in de Libanese burgeroorlog en nu een voorvechtster voor de vrede, of mensenrechtenadvocate Katrine Camilleri, die zich inzet voor de rechten van vluchtelingen.

 

Talenten van vrouwen benutten
Voices of Faith is een initiatief van Chantal Götz (Fidel Götz Foundation) en Giovanna Abbiati en heeft als doel de ideeën en methodes van katholieke vrouwen te integreren in de katholieke instituties op het niveau van de besluitvorming, om zo positieve veranderingen teweeg te brengen.
Götz: “Vrouwen vormen meer dan de helft van het aantal katholieken, maar de Kerk maakt veel te weinig gebruik van de talenten, passies en leiderschapskwaliteiten van deze vrouwen.”

 

 

Vrouwen: zaaiers van ontwikkeling
Op diezelfde bijeenkomst in het Vaticaan is ook een bijzondere prijs in het leven geroepen door Caritas Internationalis en de Fidel Götz Foundation: “The Women Sowers of Development Prize”. Met deze prijs wil men ‘best practices’ in de landbouw in de schijnwerpers zetten, met als doel de honger in de wereld verder uit te bannen.
Vrouwen produceren ongeveer de helft van het voedsel op de wereld, maar bezitten slechts twee procent van alle grond. In elke regio hebben vrouwen minder toegang tot hulpbronnen dan mannen. Zouden de kansen gelijk zijn, dan zouden vrouwen hun productiviteit met 20 tot 30% kunnen verhogen en daarmee zo’n 100 tot 150 miljoen mensen van de honger redden. En de ervaring laat zien dat wanneer vrouwen over dit extra inkomen zelf kunnen beschikken, zij dit besteden aan voedsel, gezondheid, kleding en onderwijs voor hun kinderen.
De winnaar van de prijs wordt bekend gemaakt op Wereldvoedseldag 16 oktober.

(Bron: Zenit.org; pccs.va; voicesoffaith.org)

© Foto’s: Voices of Faith

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55