Wereldmissiemaand 2014: Myanmar

Dit jaar richten wij onze blik in Wereldmissiemaand op Azië en wel op Myanmar (Birma). Na bijna 50 jaar militaire dictatuur is er sinds 2011 sprake van meer openheid, ook voor de katholieke kerk in dit land.

 

Minderheidskerk
In het overwegend boeddhistische land, 89% van de bevolking is boeddhist, vormt de katholieke kerk met haar 600.000 leden een minderheid, namelijk 1% van de bevolking. Met veel enthousiasme zet men zich aan een wederopbouw. Er is vooral behoefte aan vorming en scholing. De katholieke kerk mag nog steeds geen eigen scholen hebben. Ze zet zich in voor verbetering van het staatsonderwijs, onder andere door aanvullende cursussen vanuit parochies en internaten te organiseren.

 

Een Wereldkerk
In Nederland moeten parochies fuseren en worden kerkgebouwen gesloten. In Myanmar (Birma) wordt weer opgebouwd. Contrasterende situaties in een en dezelfde wereldkerk. Wij zijn in Nederland geen minderheidskerk en weten niet uit eigen ervaring wat het voor je geloof betekent om decennialang gebukt te gaan onder een militaire dictatuur. Hoe houd je dat vol? En hoe kunnen wij onze medegelovigen in Myanmar (Birma) steunen nu het land zijn eerste stappen zet op weg naar – hopelijk – een democratie?

 

 

 Ontmoetingsdag MISSIO
De jaarlijkse ontmoetingsdag van MISSIO in het kader van Wereldmissiemaand zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 27 september in Utrecht. Noteer de datum alvast in uw agenda. Later volgt meer informatie.
Ons tijdschrift Kerk Wereldwijd zal vanaf het mei/juni nummer iedere uitgave aandacht besteden aan Myanmar (Birma).
Zorg dat u niets mist en neem een abonnement!

© Foto’s: Missio Oostenrijk/Zerche/Beig

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55