Website Internationale Pauselijke Missiewerken

De website van de Internationale Pauselijke Missiewerken is onlangs vernieuwd. De site is in diverse talen toegankelijk, waaronder Engels en Frans. Helaas niet in het Nederlands. Desondanks is de website zeker een bezoekje waard.

De vier verschillende missiewerken
U vindt er informatie over de vier Pauselijke Missiewerken, zoals de MISSIO’s officieel genoemd worden. Het gaat over het Missiewerk van de Geloofsverbreiding, het Missiewerk van St. Petrus Apostel ter ondersteuning van priesteropleidingen, het Missiewerk voor de Kinderen en tot slot de Priester Missiebond. Ook over het ontstaan van de Pauselijke Missiewerken wordt op de site verteld.

Heel de wereld
Op de site vindt u ook enkele projecten van de duizenden die jaarlijks door de Pauselijke Missiewerken ondersteund worden. Daarnaast zijn er nieuwsberichten en kunt u onderaan op de homepage een grote wereldkaart zien. Daarop staan alle landen waar de Pauselijke Missiewerken een Nationaal Bureau hebben. U vindt daar ook alle links naar de eigen websites van de MISSIO-bureaus.

Hier kunt u de website vinden: www.ppoomm.va

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55