Samenkomen om te bidden en de bijbel te lezenWereldmissiemaand 2013

Oktober is nog ver weg, maar bij Missio zijn de voorbereidingen voor Wereldmissiemaand al een tijdje bezig. Dit jaar zullen de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania centraal staan. In Tanzania wonen ongeveer acht miljoen katholieken. De kern van het kerkelijke leven wordt gevormd door de Kleine Christelijke Gemeenschappen, in het Engels Small Christian Communities (SCC’s), zo’n 20.000 in totaal in Tanzania.

Wat is een Kleine Christelijke Gemeenschap in Tanzania?
Een SCC bestaat uit 10 tot 15 gezinnen die bij elkaar komen om samen te bidden, het Woord van God te delen en te praten over hun problemen. Ze zien naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig.
Er is geen priester die ze leidt. Ze lezen eenvoudigweg Gods Woord en proberen vervolgens uit te leggen, wat het voor hen betekent, in het algemeen en concreet voor hun eigen leven.
De leiding van een groep is in handen van een gekozen bestuur: de voorzitter en zijn plaatsvervanger, de assistent, de penningmeester en een secretaris. Elke pastor is de leider van alle SCC’s in zijn parochie. Hij bezoekt de groepen regelmatig en viert met hen de eucharistie.

Samen vieren

Het Volk Gods
SCC’s zijn geen nieuw verschijnsel. Als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waar gesproken werd over de kerk als het Volk Gods, ontstaan er vanaf eind jaren zestig in Latijns-Amerika, Azië en Afrika onafhankelijk van elkaar, maar tegelijkertijd, christelijke basisgroepen.
Ook in Nederland zijn er verschillende vormen van dergelijke kleine groepen.

De foto’s op deze pagina zijn genomen bij een SCC in Maua, Tanzania.
© foto’s: Missio Schweiz

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55